UPenn Chooses to Nominate Lia Thomas as NCAA 'Woman of the Year'

UPenn Chooses to Nominate Lia Thomas as NCAA ‘Woman of the Year’


Source: Red State